Czasowniki

CZASOWNIKI są pierwszą częścią serii Kreatywne Wspieranie Mowy. Zostały narysowane przez grafika – Marzenę Fenert, opisane przez specjalistę pedagoga i neurologopedę – Reginę Panaś, a przede wszystkim przetestowane przez dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Mogą być wykorzystane zarówno jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych jak i narzędzie terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji, autyzmu, niedosłuchu i niepełnosprawności intelektualnej.

Karty są tak przygotowane, żeby łatwo było je rozciąć i zacząć pracę z dzieckiem. Można je wykorzystywać w nieograniczony sposób – jedynym warunkiem są aktualne możliwości dziecka oraz inwencja terapeuty.

Z zestawu może korzystać:
– logopeda, terapeuta – podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi
– rodzice, dziadkowie i dzieci – podczas zabaw, ćwiczeń i zajęć z dzieckiem w domu, jako utrwalanie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub rozwijanie umiejętności językowych dziecka
– psycholog, pedagog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych, jako urozmaicenie zajęć lub wspomaganie rozwoju dziecka.

Dla kogo przeznaczony jest ten zestaw?

Dla dzieci w wieku od 2 lat, zarówno w celu wspomagania rozwoju mowy jak i terapii zaburzeń mowy, a w szczególności w zakresie terapii:
– opóźnionego rozwoju mowy;
– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej;
– całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera);
– niepełnosprawności intelektualnej;
– innych zaburzeń językowych.

Co zawiera zestaw?
– kolorowe ilustracje czynności pozwalających na budowanie przez dziecko zdań i poszerzanie zasobu słownictwa;
– karty z ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, myślenia logicznego i koncentracji uwagi;
– dodatkowe ilustracje pozwalające na wielokrotne i wszechstronne utrwalanie wprowadzonych czasowników;
– podpisy do czasowników, zdania o różnym stopniu trudności, a także pytania do poszczególnych części mowy użytych w zdaniach
– instrukcję zawierającą opis różnorodnych sposobów wykorzystania kart, będącą inspiracją do realizacji własnych pomysłów na zabawę z dzieckiem.
– 48 stron z czasownikami. Każdy z 24 czasowników został przedstawiony w formie ilustracji kolorowych i czarno-białych.