Przyimki – zeszyt ćwiczeń

Kreatywne Wspieranie Mowy – Przyimki. Zeszyt ćwiczeń i zabaw kreatywnych to zabawy w których dziecko ćwiczy pisanie po śladzie, czytanie, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową, wycinanie, kolorowanie, układanie, pamięć, naklejanie… i bawi się bez końca.

Na każdej stronie znajduje się instrukcja, jednak terapeuta/rodzic/opiekun może podawać dziecku dowolne polecenia.
Konturowe ilustracje zachęcają do aktywności manualnych: kolorowania, malowania farbami czy kredkami.

KUP ZESZYT ĆWICZEŃ

Jakie ćwiczenia i zabawy tu znajdziecie?
W ćwiczeniach znajdują się trzy rodzaje zabaw:
– Opowiadanie ilustracji rozwijające słownik czynny dziecka. Dorysowywanie elementów na ilustracji, zgodnie z poleceniem oraz prace plastyczne rozwijające motorykę małą polegające na malowaniu, kolorowaniu bądź naklejaniu plasteliny lub bibuły na ilustrację.
– Wycinanie małych ilustracji i przyklejanie ich na duży obrazek zgodnie z poleceniem.
– Pisanie zdań po śladzie i uzupełnianie  brakujących przyimków w zdaniach oraz opowiadanie ilustracji.

KUP ZESZYT ĆWICZEŃ

Dla kogo przeznaczone są ćwiczenia?
Dla dzieci od 3 roku życia zarówno w celu wspomagania rozwoju lub jako narzędzie terapii, szczególnie w przypadku:
– opóźnionego rozwoju mowy,
– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazji,
– całościowych zaburzeń rozwoju (spektrum autyzmu),
– niedosłuchu,
– niepełnosprawności intelektualnej,
– innych zaburzeń językowych.

KUP ZESZYT ĆWICZEŃ

Z ćwiczeń może korzystać:
– logopeda, terapeuta, reedukator – podczas zajęć indywidualnych czy grupowych,
– rodzice, dziadkowie, dzieci – w trakcie zabaw, ćwiczeń i zajęć domowych jako utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub jako rozwijanie umiejętności językowych dziecka,
– pedagog, psycholog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych – jako urozmaicenie, utrwalanie lub wspomaganie rozwoju mowy i myślenia dziecka.

KUP ZESZYT ĆWICZEŃ