Przyimki

Przyimki” są drugą częścią serii „Kreatywne Wspieranie Mowy”. Podobnie jak pierwszą część – „Czasowniki” – stworzyłyśmy je z myślą o dzieciach, które z pomocą rodziców bądź terapeutów będą miały możliwość doskonalenia komunikacji poprzez rozumienie znaczenia i stosowanie przyimków w tworzonych wypowiedziach.

Zawarte tu karty pracy – dzięki różnorodności oraz możliwości wykonywania wielu ćwiczeń – umożliwiają wprowadzanie i utrwalanie podstawowych przyimków do słownika biernego
i czynnego dzieci.
Mogą być wykorzystane zarówno jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych jak
i narzędzie terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji, autyzmu, niedosłuchu i niepełnosprawności intelektualnej.

Karty są tak przygotowane, żeby łatwo było je rozciąć i zacząć pracę z dzieckiem. Można je wykorzystywać w nieograniczony sposób – jedynym warunkiem są aktualne możliwości dziecka oraz inwencja terapeuty.

KUP PRZYIMKI

 

Dla kogo przeznaczony jest ten zestaw?

Dla dzieci od 3 roku życia zarówno w celu wspomagania rozwoju lub jako narzędzie terapii, szczególnie w przypadku:
– opóźnionego rozwoju mowy,
– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazji,
– całościowych zaburzeń rozwoju (spektrum autyzmu),
– niedosłuchu,
– niepełnosprawności intelektualnej,
– innych zaburzeń językowych.

KUP PRZYIMKI

Co zawiera zestaw?

– kolorowe ilustracje rzeczowników oraz etykietki z przyimkami, nazwami obrazków i zdaniami – do tworzenia najprostszych wyrażeń przyimkowych w oparciu o manipulowanie ilustracjami oraz stopniowego wprowadzania coraz trudniejszych połączeń
– zdania do odczytywania o różnym stopniu trudności i wykonywania związanych z nimi poleceń
– czarno-białe obrazki do kolorowania i samodzielnego opisywania przez dziecko oraz ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej podczas układania obrazka z części
– instrukcję zawierającą opis różnorodnych sposobów wykorzystania kart, będącą inspiracją do realizacji własnych pomysłów na zabawę z dzieckiem.
– 48 stron z ilustracjami kolorowymi, czarno-białymi oraz etykietami i zdaniami
– możliwość zakupu dodatkowych ćwiczeń w formie pdf, w których dziecko ćwiczy pisanie po śladzie, czytanie, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową, wycinanie, kolorowanie, układanie, pamięć, naklejanie… i bawi się bez końca.

KUP PRZYIMKI

Z zestawu może korzystać:

– logopeda, terapeuta, reedukator – podczas zajęć indywidualnych czy grupowych,
– rodzice, dziadkowie, dzieci – w trakcie zabaw, ćwiczeń i zajęć domowych jako utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub jako rozwijanie umiejętności językowych dziecka,
– pedagog, psycholog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych – jako urozmaicenie, utrwalanie lub wspomaganie rozwoju mowy i myślenia dziecka.

KUP PRZYIMKI