Dla kogo przeznaczony jest ten zestaw?

Dla dzieci w wieku od 2 lat, zarówno w celu wspomagania rozwoju mowy jak i terapii zaburzeń mowy, a w szczególności w zakresie terapii:

– opóźnionego rozwoju mowy;

– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej;

– całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera);

– niepełnosprawności intelektualnej;

– innych zaburzeń językowych.

 

Co zawiera zestaw?

– kolorowe ilustracje czynności pozwalających na budowanie przez dziecko zdań i poszerzanie zasobu słownictwa;

– karty z ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, myślenia logicznego i koncentracji uwagi;

– dodatkowe ilustracje pozwalające na wielokrotne i wszechstronne utrwalanie wprowadzonych czasowników;

– podpisy do czasowników, zdania o różnym stopniu trudności, a także pytania do poszczególnych części mowy użytych w zdaniach

– instrukcję zawierającą opis różnorodnych sposobów wykorzystania kart, będącą inspiracją do realizacji własnych pomysłów na zabawę z dzieckiem.

– 48 stron z czasownikami. Każdy z 24 czasowników został przedstawiony w formie ilustracji kolorowych i czarno-białych.

Kreatywne wspieranie mowy

Jakie umiejętności rozwija dziecko podczas wykonywania zadań?

poszerza słownik czynny i bierny

– utrwala poznane części mowy

– nabywa umiejętność konstruowania zdań o różnym stopniu trudności

– doskonali sprawność manualną

– ćwiczy analizę i syntezę wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację,

koordynację wzrokowo – ruchową

– utrwala zdobyte umiejętności na różne sposoby

– rozwija umiejętność komunikacji językowej dostosowanej do wieku i możliwości indywidualnych dziecka

Kreatywne wspieranie mowy

Kto może korzystać z zestawu?

– logopeda, terapeuta – podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi

– rodzice, dziadkowie i dzieci – podczas zabaw, ćwiczeń i zajęć z dzieckiem w domu, jako utrwalanie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub rozwijanie umiejętności językowych dziecka

– psycholog, pedagog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych, jako urozmaicenie zajęć lub wspomaganie rozwoju dziecka.