Kreatywne wspieranie mowy – czasowniki są efektem współpracy dwóch kobiet: matki – terapeutki i terapeutki – matki, które wykorzystały swoje doświadczenia i wiedzę do połączenia sił i stworzenia innowacyjnej formy wspomagania rozwoju mowy dzieci.

CZASOWNIKI są pierwszą częścią serii Kreatywne Wspieranie Mowy. Zostały narysowane przez grafika – Marzenę Fenert, opisane przez specjalistę pedagoga i neurologopedę – Reginę Panaś, a przede wszystkim przetestowane przez dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Mogą być wykorzystane zarówno jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych jak i narzędzie terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji, autyzmu, niedosłuchu i niepełnosprawności intelektualnej.

Kreatywne wspieranie mowy

Z zestawu może korzystać:

– logopeda, terapeuta – podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi

– rodzice, dziadkowie i dzieci – podczas zabaw, ćwiczeń i zajęć z dzieckiem w domu, jako utrwalanie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub rozwijanie umiejętności językowych dziecka

– psycholog, pedagog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych, jako urozmaicenie zajęć lub wspomaganie rozwoju dziecka.